ECDL aneb řidičák na počítač

O tom,, že úspěšně zvládáme nějaký konkrétní obor vědění dostáváme v průběhu života nejrůznější doklady či potvrzení. Počínaje vysvědčením na základní škole, maturitním vysvědčením na střední či diplomem na vysoké škole a konče dalšími certifikáty v průběhu života. Jsou jedinci, kteří tuto „sbírku“ neustále rozšiřují a chtějí (z nejrůznějších důvodů) se posouvat dál.

Pokud se bavíme o znalostech v oblasti počítačové gramotnosti, tak bychom velmi doporučili zvolit mezinárodně uznávanou certifikaci v rámci ECDL projektu. Tento projekt je vhodný pro širokou veřejnost, zaměstnavatele či zaměstnance. Zaměstnavatelům přináší značné výhody – konkrétně v úspoře času při výběru nového zaměstnance či minimializaci nákladů na zaučování takového člověka.. Existují již zaměstnavatelé, kteří si vybírají novou sílu podle toho, zda má tento certifikát. Jednotlivci zase taková certifikace přinese větší šanci při uplatnění na trhu práce , upevnění si vlastích vědomostí či osobní uspokojení.

Zjednodušeně – ECDL ( European Certification of Digital Literacy) ) = řidičák na počítač, který je uznávaný v celém světě. Licenci pro ECDL v ČR získala v roce 1999 Česká společnost pro kybernetiku  a informatiku. ECDL zahrnuje několik modulů, které se liší svou náročností.

Nejzákladnější je modul E-Citizen, který je vhodný pro úplné začátečníky, kteří se s počítačem seznamují. Na to pak navazují další moduly, např. Práce s textem, tabulkami, bezpečné používání IT, práce s internetem apod. Jakmile zvládnete tyto kategorie, můžete se posunout přece jen o něco dál  a zkusit certifikaci „Advanced“, která zahrnuje práci s počítačem ve vyšším levelu (rozšířené testování v oblastech práce s tabulkami ,textem apod.). Pro milovníky digitální fotografie je nachystána samostatná kapitola „digitální fotografie“. Bližší informace o jednotlivých modulech vč. podrobných sylabů najdete zde: http://www.ecdl.cz/sylaby.php

Existují střediska, kde se všechny vědomosti dozvíte nebo se můžete přihlásit rovnou na zkoušky. Všechny zkoušky se dělají u specializovaných a prověřených testovacích střediscích, které najdete po celé ČR. Seznam najdete zde: http://www.ecdl.cz/strediska.php Důležité si dát jen pozor na to, že ne každé středisko disponuje možností testovat konkrétní modul, tzn. přihlášek si je třeba pohlídat, zda jsou na daný modul certifikovaní. Termíny zkoušek jsou vyvěšeny vždy veřejně.

Co se týče ceny za tuto certifikaci – není to žádná hrůza, průměrně za 1 zkoušku v základních modulech dáte 200 – 400,- Kč, v pokročilých (Advanced) – 590 – 700,- Kč. Certifikace nemá časové omezení.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.