KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

PRO MANAŽERY

Alena Minxová NÚKIB kurz kybernetické bezpečnosti

Ing. Mgr. Alena MINXOVÁ, GARANT kurzu

#kyberbezpečně SPOLEČNĚ

,,Za své působení v NÚKIB jsem byla v centru dění při kybernetických útocích na státní a velké organizace. 

Jsem přesvědčena, že investice do školení manažerů v kybernetické bezpečnosti je nezbytná pro ochranu organizací před rostoucími kybernetickými hrozbami a vytváří silný základ pro bezpečné a prosperující podnikání."

 

Zvýšené povědomí o kybernetických hrozbách a schopnost aktivně je řešit snižuje pravděpodobnost úspěšných útoků a následných finančních ztrát. 

Nejslabším článkem

kybernetické bezpečnosti . . .

... je nepoučený uživatel

V dnešní digitální éře, kdy se stále více organizací spoléhá na technologie a digitální prostředí, je bezpečnost dat a informací klíčovou prioritou. Aby organizace mohly účinně reagovat na stále se vyvíjející hrozby, je nezbytné, aby jejich manažeři měli dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kybernetické hrozby jsou stále sofistikovanější a nebezpečnější. Hackeři, kyberkriminálníci a státní aktéři využívají různé taktiky a techniky k proniknutí do sítí, odcizení citlivých informací a způsobení škodlivých útoků. Manažeři jsou v centru správy a řízení organizací, a proto je klíčové, aby měli znalosti o aktuálních kybernetických hrozbách a schopnost chránit organizace před těmito riziky.

Seznamte se s aktuálními hrozbami a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Porozumějte rizikům, kterým vaše organizace čelí. 

MANAŽERSKÉ ŠKOLENÍ  KYBERBEZPEČNOSTI

ROZMĚR REGULACE

NIS2; nový zákon o KB; povinnosti, kontroly a sankce; minimální bezpečnostní standart

HACKER BUSINESS

Deep-net ekonomika, práce mediátora, hackera a cenotvorba, ransomware jako služba

KYBERBEZPEČNOST

Bezpečnost fyzická, technického klienta, přenosu; hesla; bezpečné komunikační aplikace

SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ

Moderní metody manipulace; podvržené e-maily, odkazy, faktury aj.; autorizace výstupů

REÁLNÉ INCIDENTY V ČR

Příčiny a následky reálných útoků na české firmy; kalkulace škod, manažerský checklist

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Jak komunikovat v případě kybernetického incidentu

GARANT KURZU A LEKTOR

Ing. Mgr. Alena MINXOVÁ

Alena Minxová

Vedoucí oddělení komunikace NÚKIB, tisková mluvčí (2 roky)

Lektor kyberbezpečnosti
pro manažery a zaměstnance (5 let)

Přednášející na VŠ a univerzitách (CEVRO Institut, Policejní akademie aj.), bezpečnostních konferencích 

Absolvent PSSI's Cyber Security Academy, Diplomatické akademie aj. 

PREVENCE JE VŽDY NEJLEVNĚJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

NAŠE SLUŽBY

PŘÍMO U VÁS VE FIRMĚ

Školení probíhá u vás ve firmě/organizaci, nemusíte nikam jezdit a ztrácet drahocenný čas

MALÁ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ

Maximální kapacita školení je 10 osob (aktivní zapojení účastníků pro vyšší efektivitu a přínos)

KURZ ŠITÝ NA MÍRU

Kurz přizpůsobíme vašim potřebám a oboru, ve kterém působíte, aby byl pro vás co nejvíce přínosný

CENA KURZU

25.000 Kč za 3 vyučovací hodiny (3 x 45 min) + doprava z Prostějova (4 Kč/km)

Seznamte se s aktuálními hrozbami a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Porozumějte rizikům, kterým vaše organizace čelí. 

Vzdělávací programy, které pokrývají různé aspekty kybernetické bezpečnosti, jsou přizpůsobeny potřebám manažerů v různých odvětvích a úrovních zodpovědnosti.