KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

PRO MANAŽERY A ZAMĚSTNANCE

Alena Minxová NÚKIB kurz kybernetické bezpečnosti

Ing. Mgr. Alena MINXOVÁ, GARANT kurzu

#kyberbezpečně SPOLEČNĚ

,, Za své působení v NÚKIB jsem byla v centru dění při kybernetických útocích na státní a velké organizace. 

Jsem přesvědčena, že investice do školení manažerů v kybernetické bezpečnosti je nezbytná pro ochranu organizací před rostoucími kybernetickými hrozbami a vytváří silný základ pro bezpečné a prosperující podnikání."

 

Zvýšené povědomí o kybernetických hrozbách a schopnost aktivně je řešit snižuje pravděpodobnost úspěšných útoků a následných finančních ztrát. 

Nejslabším článkem

kybernetické bezpečnosti . . .

je nepoučený uživatel

V dnešní digitální éře, kdy se stále více organizací spoléhá na technologie a digitální prostředí, je bezpečnost dat a informací klíčovou prioritou. Aby organizace mohly účinně reagovat na stále se vyvíjející hrozby, je nezbytné, aby jejich manažeři měli dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kybernetické hrozby jsou stále sofistikovanější a nebezpečnější. Hackeři, kyberkriminálníci a státní aktéři využívají různé taktiky a techniky k proniknutí do sítí, odcizení citlivých informací a způsobení škodlivých útoků. 

ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Největším rizikem kybernetické bezpečnosti organizace jsou její nepoučení zaměstnanci, v 90 % případů kliknou nebo stáhnou. Vytvořte silný obranný štít, který minimalizuje riziko úspěšného útoku na vaše firemní systémy a data.

ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Manažeři jsou v centru správy a řízení organizací, a proto je klíčové, aby měli znalosti o kybernetických hrozbách a schopnost chránit organizace před těmito riziky.

Seznamte se s aktuálními hrozbami a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Porozumějte rizikům, kterým vaše organizace čelí. 

ŠKOLENÍ  KYBERBEZPEČNOSTI

ROZMĚR REGULACE

NIS2, nový zákon o KB, povinnosti, kontroly a sankce, minimální bezpečnostní standart

HACKER BUSINESS

Deep-net ekonomika, práce mediátora, hackera a cenotvorba, ransomware jako služba

KYBERBEZPEČNOST

Bezpečnost fyzická, technického klienta, přenosu, hesla, bezpečné komunikační aplikace

SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ

Moderní metody manipulace, podvrhnuté e-maily, odkazy, faktury, aj., autorizace výstupů

REÁLNÉ INCIDENTY V ČR

Příčiny a následky reálných útoků z firem v ČR, kalkulace škody, manažerský checklist

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Jak komunikovat v případě kybernetického incidentu

GARANT KURZU A LEKTOR

Ing. Mgr. Alena MINXOVÁ

Alena Minxová

Vedoucí oddělení komunikace NÚKIB, tisková mluvčí (2 roky)

Lektor kyberbezpečnosti
pro manažery a zaměstnance (5 roků)

Přenášející na VŠ a univerzitách (CEVRO Institut, Vojenská akademie aj.), bezpečnostních konferencích 

Absolvent PSSI's Cyber Security Academy, Diplomatické akademie aj. 

PREVENCE JE VŽDY NEJLEVNĚJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

NAŠE SLUŽBY

PŘÍMO U VÁS VE FIRMĚ

Školení probíhá u vás v organizaci, nemusíte nikde jezdit a ztrácet váš čas

MALÁ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ

Max. počet je 10 osob (aktivní zapojení účastníků pro vyšší efektivitu a přínos)

KURZ ŠITÝ NA MÍRU

Kurz uzpůsobujeme vašim potřebám a oboru, ve kterém působíte, tak aby to bylo co nejvíce přínosné

CENA KURZU

15.000 Kč za 3 vyučovací (po 45 min) hodiny + 4 Kč / 1 km (z Prostějov)

Seznamte se s aktuálními hrozbami a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Porozumějte rizikům, kterým vaše organizace čelí. 

Vzdělávací programy, které pokrývají různé aspekty kybernetické bezpečnosti a jsou přizpůsobeny potřebám ZAMĚSTNANCŮM a MANAŽERŮM v různých odvětvích a úrovních zodpovědnosti.