Digitální domorodci a digitální přistěhovalci

Jistě víte o generaci X, Y, Z. Ale co generace digitalních domorodců a přistěhovalců?

Pro generaci X, narozenou v 60. a 70. letech byla primárním médiem televize, její příslušníci prožili dospívání bez internetu.

Generace Y, narozená od 80. let do první poloviny 90. let, je tou, která během svého dospívání prožívala prudký rozvoj síťových technologií, pamatují si dobu bez internetu, ale právě během jejich života se stal masovým médiem.

Generace Z, narozena od roku 1995 dál, je první, která internet bere jakou přirozenou součást běžného života, a svět si bez něj nedovede představit.

V médiích a především on-line zdrojích se často můžeme setkat s pojmem „digital natives“, který se používá k popisu té generace, která od narození vyrůstá obklopena digitálními (resp. informačními) technologiemi v každodenním životě. Digital natives (digitální domorodci) jsou definování jako jedinci narozeni po roce 1980 – tedy těsně před a během masivního rozšiřování digitálních technologií. Digital immigrants (digitální přistěhovalci) pak můžeme definovat jako generace, které se narodily ještě před rozšířením digitálních technologií, nebyly jimi obklopeny od dětství a začaly se s nimi potkávat a učit až v průběhu svého života.

 

 

Digital natives oproti digital immigrants většinou perfektně zvládají práci a interakci s digitálními technologiemi, rychle vstřebávají informace, zvládají multitasking, dávají přednost grafickému zobrazení informací před textovým a nejlépe fungují, pokud jsou připojeni na síti. Samozřejmě vyjímky potvrzují pravidlo,  i jedinci, kteří by definicí spadali do skupiny digital immigrants, ovládají digitální technologie perfektně a mají schopnost se na ně rychle adaptovat a stejně tak najdeme jedince, kteří jsou technologiemi obklopeni od mala a pracovat s nimi efektivně neumí.

Odlišný způsob chování v digitálním prostředí může  způsobovat problémy  i ve vzdělávání.  Digital natives myslí a zpracovávají informace od základů jinak, než jejich předci.

Zdroj:

BOUZKOVÁ, Tereza. Mobilní vzdělávání (m-learning) v České republice. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.