Archiv měsíce: Listopad 2019

Cíl by měl být SMART

SMART je zkratka anglických termínů pro různé oblasti definice cíle: S – Specific (specifický) – cíl musí být definován přesně. Čím přesněji je definován, tím snadněji se bude plnit a tím se předejde možným nedorozuměním.  M – Measurable (měřitelný) – splnění cíle musí být možné změřit....