Cíl by měl být SMART

SMART je zkratka anglických termínů pro různé oblasti definice cíle:

S – Specific (specifický) – cíl musí být definován přesně. Čím přesněji je definován, tím snadněji se bude plnit a tím se předejde možným nedorozuměním. 

M – Measurable (měřitelný) – splnění cíle musí být možné změřit. Měřením se rozumí posouzení, do jaké míry bylo cíle dosaženo. 

A – Accepted (akceptovaný) – cíl musí být akceptovaný odpovědnou osobou. Kdo to bude mít na starosti, musí tento cíl akceptovat, a přijmout ,,za svůj,“ a ne položit na stůl do složky ,, někdy,“ a věnovat se jiné práci.

R – Realistic (reálný) – cíl musí být reálný. Musí být možné ho splnit v reálném čase, nemá cenu stanovovat nedosažitelné cíle.

T – Timed (časově ohraničený) – cíl musí mít daný termín. Pokud není stanoven termín, splnění se bude odkládat „až bude čas“, což nebude nikdy.


Pomocí SMART nástroje se definují konkrétní a jednoznačné cíle.  Bez těchto zásad je váš cíl nedosažitelný – je to něco jak střílet naslepo do běžícího terče.

Příklady nekonkrétních cílů

  1. Zvýšit prodeje a snížit náklady. (nevím kdy, kolik, kdo)
  2. Zhubnout do léta. (do kterého ?:) )

Příklady konkrétních cílů dle metody SMART: 

  1. Ve druhém pololetí roku 2020 zvýšit tržby e-shopu o 50 % oproti minulému roku. (vím do kdy, jak se můžu přesvědčit, že jsem toho dosáhl, tedy můžu to změřit)
  2. Do konce června roku 2020 snížit váhu na 80 kg pomocí pravidelného cvičení a zdravé výživy. (tak to už je ,,bič,, 🙂 )
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.