Jak si zaregistrovat svoji ochrannou známku?

 • ochranná známka odlišuje váš výrobek či službu od ostatních firem
 • ochranné známky jsou zaregistrované značky s právní ochranou
 • označení má vždy grafickou úpravu
 • má slovní, obrázkové či kombinované nebo trojrozměrné vyobrazení
 • ochrannou známku si může registrovat jak právnická, tak fyzická osoba

Registrace známky v ČR:

Každou novou známku lze zaregistrovat do Rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví.

Postup:

 1. Podáte si přihlášku ochranné známky (musí obsahovat přesné znění výrobků a služeb a být kategorizován – existuje 45 kategorií)
 2. Pokud přihláška splní všechny formality, je vyvěšena ve Věstníku po dobu tří měsíců (po tuto dobu je možné podávat námitky)
 3. Pokud nebyly vzneseny námitky, je vaše ochranná známka zaregistrována
 4. Nyní máte právo ji užívat – ochranná doba je 10 let s možností prodloužení

Výhody ochranných známek:

 • obrovské plus je konkurenční výhoda a účinný propagační prostředek
 • další bonus ve formě rozlišovací, ochranné a monopolizační funkci
 • nespornou výhodu pro kupujícího mají ochranné známky z pohledu jakosti zboží, kdy přináší jisté záruky na kvalitu daného produktu
 • pro výrobce je pak ochranná známka vstupenkou na cizí trhy, kdy je zboží mezinárodně chráněno
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.