Cíle podniku při stanovování ceny

Víme, že cena je jedním z nejvýznamnějších marketingových nástrojů – je to jeden ze 4 P v marketingovém mixu.

Cena je peněžní částka, která je účtována za výrobek nebo službu. Cíle podniku při stanovování ceny jsou:

1.Maximalizace zisku – firmě přinese co největší tržby z prodeje. Maximálního zisku lze dosáhnout v krátké době vysokou cenou a nízkým objemem prodeje. V dlouhé době pak nízkou cenou a malým objemem prodeje.


2.Tržní podíl – dlouhodobý cíl, který slouží k dosažení dominantního postavení na trhu. Obsazení co největšího tržního podílu lze dostáhnout stanovením co nejnižší ceny.


3.Likvidace konkurence – krátkodobý cíl zničit konkurenci extrémně nízkou cenou. Cena je taková, aby si ji konkurence nemohla dovolit. Počáteční ztráty si firma vynahradí pak tím, že získá dominantní postavení na trhu.


4.Přežití – krátkodobý cíl, který využívají firmy, které mají problémy s odbytem – přebytkem výrobní kapacity. Firma stanoví co nejnižší cenu, aby vyprodala zásoby a udržela výrobu v chodu, zisk je až druhořadý cíl.


5.Rychlá návratnost investic – je dlouhodobý cíl, kdy firma vychází z vynaložené investice do výrobku.


6.Prestiž a jedinečnost – kdy firma dosahuje pozice na trhu vysokou kvalitou výrobku.


7.Věrný zákazník -firma získává věrného zákazníka nasazením nižší ceny,
než kterou mají ostatním kupujícím.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.