Nákup automobilu veřejná zakázka

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky: OSOBNÍ AUTOMOBIL

Zadavatel: Akademie vzdělávání online s.r.o., Služín 82, 798 41 Stařechovice, IČ: 06993125

Zastoupený: Ing. Alena Minxová

Kontaktní osoba zadavatele:           Ing. Alena Minxová

tel.:                                                   776 121 222

e-mail:                                              alena.minxova@gmail.com

Číslo zakázky: 2019/1

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17.12.2018

Lhůta pro podání nabídek: 28.12.2018

Místo pro podání nabídek: Služín 82, 798 41 Stařechovice

Specifikace předmětu zakázky:

Dodávka automobilu do 3,5t. Minimální požadavky: min. 4 místa včetně řidič, délka ložného prostoru min.2m, minimálně 6 airbagů, možnost servisování vozidla v Prostějově a okolí do 30km, nebourané, klimatizace, ABS, najeto do 100.000 km, rok výroby 2014 a výše

Přepokládaná hodnota zakázky dle průzkumu trhu je 500.000 Kč s DPH

Lhůta dodání: do měsíce od podepsání smlouvy

Hodnotící kritéria: nabídková cena – nejnižší cena za vozidlo dle specifikace, v případě rovnosti nejnižších nabídkových cen více uchazečů bude vybrána nabídka uchazeče, která byla zadavateli doručena nejdříve.

Požadavky: každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, v nabídce bude uvedena kontaktní osoba a telefon na něj, do nabídky uveďte cenu s DPH, název a typ vozidla, počet najetých km a dále můžete popsat vybavení vozidla.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: uchazeč doloží na vyzvání doklady k oprávnění k podnikání ( výpis živnostenského listu nebo z obchodního rejstříku ) případně kopii OP.

Způsob podání: nabídka bude podána v obálce, označené názvem ,,OSOBNÍ AUTOMOBIL,, „ NEOTVÍRAT!“, v levém horním rohu uveďte zpáteční adresu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.