SWOT analýza při založení e-shopu

SWOT analýza je užitečný nástroj pro každého podnikatele, který plánuje založení e-shopu. Tento nástroj pomáhá identifikovat silné a slabé stránky podnikání a určit příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit jeho úspěch.

SWOT analýza se skládá ze čtyř částí: silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Podnikatel by měl pro každou z těchto částí zhodnotit, jaké faktory mohou mít vliv na jeho e-shop.

Silné stránky jsou faktory, které podnikatelovi pomáhají v jeho podnikání. Například zkušenosti v oboru, dobré vztahy s dodavateli nebo inovativní nápady na marketingovou kampaň. V kontextu e-shopu by silnou stránkou mohlo být například velké množství skladovaného zboží, snadná navigace na webu nebo výborný zákaznický servis.

Slabé stránky jsou na druhé straně faktory, které mohou brzdit podnikání. Mohou se jednat o nedostatečné zkušenosti s podnikáním nebo nedostatečné financování. Pokud jde o e-shop, slabou stránkou může být například neznalost cílového trhu nebo nedostatečná znalost e-commerce technologií nebo marketingu. Slabé stránky může podnikatel ovlivnit. Měl by udělat všechno proto, aby z nich udělal silné stránky. Například i tím, že se bude vzdělávat a nastartuje marketing.

Příležitosti jsou faktory, které mohou podnikateli pomoci růst a rozvíjet své podnikání. To, že přijdou neovlivní, ale může jich využít. Mohou to být nové trendy na trhu, rostoucí poptávka po určitém zboží nebo změny v regulaci. V případě e-shopu by příležitostí mohlo být například využití nových kanálů pro marketing, jako jsou sociální sítě, nebo expanze do nových trhů.

Hrozby jsou faktory, které mohou negativně ovlivnit podnikání. Mohou to být konkurenti, kteří nabízejí podobné zboží, nebo změny v regulaci, které ovlivňují podnikatelské prostředí. V kontextu e-shopu by hrozbou mohla být například zvýšená konkurence nebo negativní vliv pandemie na chování zákazníků.   

SWOT analýza by měla být prováděna pravidelně, aby podnikatel mohl reagovat na nové trendy a změny v oboru. Podnikatel by měl tyto faktory zohlednit při plánování.

Jak na ni? Jednoduše si udělejte na papíře kříž, a pište.

Jak si připravit SWOT analýzu se dozvíte i na našich kurzech marketingu pro e-shop.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.