M-learning aneb mobilní vzdělávání ve vaší firmě

Mobilní technologie zejména pak mobilní telefony se staly za poslední roky globálně nejrozšířenější komunikační technologií. Díky rozmachu mobilních zařízení, je mobilní vzdělávání čím dál více diskutovanější oblastí toho, jak se vzdělávat. Vzdělávání má v dnešní době mnohem vyšší hodnotu, než kdykoliv předtím. Znalosti a dovednosti, které postačily k úspěšnému zvládání životních situací před dvaceti lety, jsou dnes z většiny nepoužitelné.

M-learning (neboli Mobile learning, M – learning) znamená učení se prostřednictvím mobilních zařízení.  A těmi jsou mobilní telefony, tablety, notebooky, kapesní počítače. Výhodou je získávat či prohlubovat znalosti a dovednosti bez ohledu na místo nebo čas – je možné se vzdělávat všude a v každém okamžiku.

M-learning lze ve výuce využít různě. Příkladem může být zapojení m-learningu do klasické výuky, distančního studia, školících programů apod. Možnosti jeho využití ve výuce jsou široké a jsou-li aplikovány správným způsobem, tj. přizpůsobeny konkrétní situaci, rozpočtu a potřebám, lze dosáhnout efektivního a zábavného způsobu vzdělávání.

I tento způsob má své nevýhody. M-learning je náročný na sebeřízení studenta, který je obklopen nejrůznějšími podněty mobilního zařízení, které ho mohou během výuky rozptylovat. M-learning zároveň může povzbuzovat k povrchnímu učení a získávání roztříštěných a neúplných informací. Samozřejmě učení pomocí m-learningu nedokáže nahradit face-to-face interakci, lidé ztrácí vazbu s okolím, jsou izolováni.

 

A jaké jsou formy řešení m-learningu?

Jednou z nich je Blended learning, což je míchání různých forem studia. Cílem blended learningu je poskytnutí co nejúčinnějšího a nejefektivnějšího způsobu výuky pomocí využití metod jak klasických tak nových.

Dále pak Social learning, ten lze pojmout ze dvou hledisek jako online social learning (  lidé učí jeden od druhého ) a offline social learning ( vzdělávání pomocí sociálních platforem, kterými jsou např. Facebook, Twitter, LinkendIn, YouTube ).

Sebevzdělávání M-learning lze pojmout také jako využití mobilních zařízení pro osobní potřebu na podporu běžného celoživotního vzdělávání. Člověk k této činnosti může využít jakoukoliv volnou chvíli, např. při cestování v MHD, v čekárně u lékaře, nebo ve chvíli, kdy jednoduše potřebuje danou informaci znát. Mobilní technologie a jejich přístupy jsou také velmi často využívány například při výuce cizích jazyků.

Podcasting  jako šíření multimediálního obsahu napříč internetem.

Učení ve třídáchvzdělávání v terénu ( exkurze, muzea, atd. )

 

UNESCO se věnuje výzkumům v oblasti m-learningu a organizuje každoročně konferenci nazvanou Mobile Learning Week, která je považována za přední konferenci o vzdělávání pomocí informačních a komunikačních technologií. Konference přitahuje odborníky věnující se vzdělávání z celého světa, kteří přináší různé pohledy na využití mobilních technologií ve vzdělávání, zejména ve znevýhodněných oblastech. https://en.unesco.org/mlw

 

Zdroj:

wikipedie

PALFREY, John a Urs GASSER. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New
York: Basic Books, 2008. ISBN 978-0-465-00515-4

PĚNIČKOVÁ, Markéta. M-learning – mobilní aplikace ve vzdělávání. Praha, 2014. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze.

m-learning

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.