Digitální gramotnost v ČR

Práce s počítačem či  internetem již není doménou jedinců s vysokoškolským diplomem či  IT nadšenců, ale je již přirozenou součástí každodenního života většiny z nás. Počítače, tablety, chytré mobilní telefony se staly naší nedílnou součástí jak v běžném, civilním, životě, tak i v tom pracovním. Obecně roste trend digitalizací všech společností a z toho vyplývá i potřeba obsazovat jisté pracovní pozice zaměstnanci, kteří s IT technologiemi umí pracovat.

Český statistický úřad zajistil a zpracoval statistiku digitálních dovedností zaměstnanců podle jednotlivých kvalifikací do které také zapojil i skupinu studentů, kteří se co nevidět zapojí do trhu práce. Níže uvádíme zajímavé,  graficky zpracované, zjištění ve dvou odvětvích. Za prvé statistka dovedností Instalací SW či aplikací a programování. Druhá tabulka znázorňuje schopnost uživatelů používat klasické kancelářské nástroje.

Dále z těchto průzkumů plyne, že digitální gramotnost v ČR roste spolu s mladými studenty (věk 16-24 let), kteří dokonce převyšují v počítačové gramotnosti i skupinu zaměstnaných. Předpokládá se tedy, že počet odobrníků v oblasti IT poroste, ale stále je jich málo a IT firmy mají velký nedostatek takto kvalifikovaných osob.

zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/digitalni-dovednosti-2018

https://www.czso.cz/documents/10180/83108604/kancelarsky_software_a_programovani.pdf/7673c3db-5e06-4d3c-9515-fabf5b6195b8?version=1.1

Monika D.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.