cíle

📩 LEKCE  3

Uvědomili jste si, jaké je vaše poslání a vize. Abyste dosáhli své vize, plníte cíle. Ty jsou dlouhodobé - střednědobé - krátkodobé. 

CÍL je stanovení toho, čeho chci dosáhnout, v jakém časovém horizontu a v jaké kvalitě.
Jsou to konkrétní představy, které určují působení firmy v daném prostředí.

Jak si stanovím cíl? Metodou SMART

JAK SI STANOVIT CÍLE?

SMART je zkratka anglických termínů pro různé oblasti definice cíle:

●       S – Specific (specifický) - cíl musí být definován přesně. Čím přesněji je definován, tím snadněji se bude plnit a tím se předejde možným nedorozuměním. 

●       M – Measurable (měřitelný) - splnění cíle musí být možné změřit. Měřením se rozumí posouzení, do jaké míry bylo cíle dosaženo. 

●       A – Accepted (akceptovaný) - cíl musí být akceptovaný odpovědnou osobou. Kdo to bude mít na starosti, musí tento cíl akceptovat, a přijmout ,,za svůj,“ a ne položit na stůl
do složky ,, někdy,“ a věnovat se jiné práci.

●       R – Realistic (reálný) - cíl musí být reálný. Musí být možné ho splnit v reálném čase, nemá cenu stanovovat nedosažitelné cíle.

●       T – Timed (časově ohraničený) - cíl musí mít daný termín. Pokud není stanoven termín, splnění se bude odkládat „až bude čas“, což nebude nikdy.

 

Pomocí SMART nástroje se definují konkrétní a jednoznačné cíle.

Příklady nekonkrétních cílů:

  • Zvýšit prodeje a snížit náklady. (nevím kdy, kolik, kdo)
  • Zhubnout do léta. (do kterého ?:) )

 

Příklady konkrétních cílů dle metody SMART: 

  • Ve druhém pololetí roku 2020 zvýšit tržby e-shopu o 50 % oproti minulému roku. (vím do kdy, jak se můžu přesvědčit, že jsem toho dosáhl, tedy můžu to změřit)
  • Do konce června roku 2020 snížit váhu na 80 kg pomocí pravidelného cvičení a zdravé výživy. (tak to už je ,,bič,, )

Než zadáte první položku vašeho e-shopu, napište si svůj cíl. 

Cíl si vyvěste někam, kde na něho uvidíte. Co je před očima, to vás bude hnát kupředu. Slyšeli jste už o tom, že lidé si tvoří svoje nástěnky snů? Vezměte si velké papír (klidně i ten z flipchartu), napište si tam svoje cíle, svoje sny, nalepte si obrázky kam se chcete podívat, co chcete zažít. A tuto ,,nástěnku,, si vylepte v pracovně. Pokaždé, když vám bude ouvej a budete se ptát jestli to má smysl - podívejte se na nástěnku, co svou prací můžete získat. Tak nepřestávejte.
Nástěnka cílů a snů

Soubory ke stažení

✏ CHECKLIST A ÚKOLY