poslání 

📩 LEKCE  3

Ze začátku je potřeba si uvědomit, že je dnešní doba je daleko rychlejší a dynamičtější než před pár lety. Středem všeho je ZÁKAZNÍK.

statické 20.stolení versus dynamické 21.stolení

rychlé změny * technologický pokrok * enviromentální výuka * rozevírání sociálních nůžek
migrace * stárnutí populace * promíchání kultur * prodlužování produktivního věku
hledání duchovní podstaty existence * virtuální světy

Moderní společnosti se mění a rychlost změň je taková, že některé firmy ani nestačí
na technologický pokrok reagovat. Plošně roste nárok zákazníka, vzdělanost, což nutí firmy měnit formy marketingové komunikace. Rozvíjí se enviromentální výchova, rozevírají se sociální nůžky mezi chudými a bohatými. Civilizace stárne, dochází k migraci obyvatel, promíchávání kultur, tradic i nákupního chování. Proto musí docházet k předvídání budoucnosti vývoje, plánování a celkového marketingového řízení.

 

POSLÁNÍ FIRMY

✔  Určuje účel a smysl existence firmy

✔  Odráží stávající realitu a způsob působení firmy na okolí

✔  Odlišuje firmu od konkurence

✔  Vyjadřuje firemní filozofii, která zobecňuje cíle a hodnoty firmy

✔  Mělo by být reálné, konkrétní, motivující

 

K poslání firmy se dostanete skrze jednoduché otázky proč. Proč jste založili svou firmu? V čem chcete pomáhat společnosti resp. lidem? 

Příklad  Google: Naším posláním je uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné.

Český rozhlas: Naším posláním je sloužit veřejnosti, poskytovat kvalitní informace, vzdělávání, kulturu i zábavu a přispívat k ochraně a rozvoji základních hodnot demokratické společnosti.

Jaké je VAŠE POSLÁNÍ? Proč podnikáte?

 

VIZE FIRMY

= čeho chceme dosáhnout, určit KAM bychom se chtěli dostat. Odpovědí na tuto otázku je dlouhodobý, ambiciózní cíl, který vychází z poslání. Na rozdíl od něj je konkrétnější a obvykle i časově vymezený. Vize je představa budoucnosti. A ta může být definována skrze změnu ve společnosti anebo skrze vlastní produkt, respektive službu firmy. Do vize se tedy dostane to, jak si firma představuje, že se lidé budou díky ní v budoucnu chovat.

 

Příklad ČEZ: Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

Kofola: Do roku 2020 chceme být česko-slovenskou jedničkou v gastru, a nabídneme naše nápoje ve zdravější podobě. Stejně jako dosud budeme naše produkty vyrábět s co největší péčí a láskou

Jaké je VAŠE VIZE? Kam se chcete dostat?

Svoje poslání a vizi napište do článku ,,o nás,, který budete mít na svém e-shopu. Přibližte svým zákazníkům proč to děláte. Získáte si jejich sympatie a někteří právě proto u vás nakoupí.
Web a e-shop

Soubory ke stažení

✏ CHECKLIST A ÚKOLY